Op woensdag 10 juli a.s. start de vakantie voor alle leerlingen i.v.m. organisatiedagen voor het team van PRO-Emmen gedurende de rest van de schoolweek.

Uitzondering op bovenstaande: 4e-jaars leerlingen hebben vakantie vanaf maandag 8 juli a.s. Een enkele leerling heeft echter met het stagebedrijf afgesproken toch maandag en dinsdag nog te werken. Dit is uiteraard akkoord.

Dinsdag 27 augustus a.s. gaat het nieuwe schooljaar van start. De leerlingen halen op deze dag hun lesrooster en de schoolfotograaf maakt een foto per leerling en per klas, samen met de mentor.

Wij wensen jullie al vast een fijne vakantie.