Brandoefening

Vandaag is er op school een brandoefening gehouden. Dergelijke oefeningen doen we ieder jaar en sluiten goed aan bij de veiligheidslessen die alle leerlingen vanaf klas 2 krijgen, SWB en VCA.  De BHV hulpverleners hebben bij de oefening een organiserende taak maar ook de leerlingen horen te weten wat ze wel en niet moeten doen…

Bericht van de MR

MR Op school hebben we een voltallige MR die regelmatig bij elkaar zit om allerlei dingen te bespreken. Tijdens deze vergaderingen schuift de directeur ook regelmatig aan om vragen te beantwoorden van de ouders. De MR bestaat uit personeel en ouders. De huidige ouders zouden graag willen weten wat er speelt onder andere ouders. Op…