School weer geleidelijk helemaal open

School weer geleidelijk helemaal open (Deze informatie is per mail naar alle ouders gestuurd) Zoals u/jullie waarschijnlijk in het nieuws hebt/hebben vernomen worden de middelbare scholen verplicht om vanaf 7 juni a.s. weer volledig open te gaan. PRO Emmen zal daar gehoor aan geven. PRO Emmen gaat vanaf 31 mei a.s. eerst verder open volgens…