Proeve van bekwaamheid Entree 5

Proeve van bekwaamheid Entree 5 Afgelopen maandag hebben alle entree  leerlingen uit het examenjaar het praktische deel van de opleiding afgrond middels de proeve van bekwaamheid. Tijdens de proeve hebben leerlingen, passend bij het gekozen uitstroomprofiel, hun praktische vaardigheden laten zien. Alles gebeurde onder het toeziend oog van een examinator vanuit het Drenthe College. Het…