Maandag 12 maart jl. bracht de vicepremier, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de
Jonge een positief werkbezoek aan PRO Emmen. Het is voor het welzijn van leerlingen van groot belang dat ze onderwijs volgen op het voor hun passend niveau! We zijn als school trotst op onze leerlingen en op het aangeboden praktijkonderwijs. De focus op ieders talent, met een brede keuze uit de  daaraan gekoppelde branche-opleidingen, zorgt voor grotere kansen op de arbeidsmarkt en een beter toekomstperspectief.

Het bezoek van de minister bracht  Onderwijs  & Volksgezondheid, Welzijn en Sport heel dicht bij elkaar! Zo hoort het ook te zijn. Deze onderwerpen zijn onlosmakelijk verbonden met als doel elkaar te versterken, om zo de kansen van onze leerlingen te vergroten.