.

PRO Emmen heeft het predikaat Rots en Waterschool

7 jaar geleden begon Paul Bosman Rots en Water te geven op Pro Emmen. Leerlingen die meededen werden via het zorgteam aangemeld. Dit waren leerlingen met bijvoorbeeld weerbaarheidsproblematiek. Er konden maar acht leerlingen per keer meedoen.

Zo kwamen er steeds maar een paar leerlingen mee in aanraking.

Sinds vorig jaar doet Pro Emmen mee met een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Gadaku Instituut. Uit vorige onderzoeken in het basisonderwijs blijkt dat Rots en Water als anti-pestprogramma werkt. Dit wordt nu onderzocht op 18 verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. Pro Emmen is de enige Pro school die deel neemt.

Alle leerlingen in het eerste jaar kregen 14 lessen Rots en Water, zowel in de klas als in de gymzaal. Drie leerkrachten zijn geschoold om de lessen in de gymzaal te geven en alle eerste jaars mentoren zijn geschoold om Rots en Water lessen in de klassen te geven. Komend schooljaar worden alle tweede jaars mentoren geschoold en wordt er komt er nog een Rots en Watertrainer bij.

De ouders van de eerste jaars werden op de hoogte gehouden van het onderzoek en de lessen.

Vanaf komend schooljaar wordt Rots en Water gegeven in alle eerste en tweede jaars klassen. Elk jaar worden er minimaal 8 lessen in de klas en in de gymzaal gegeven.

Zo komen alle leerlingen aan het begin van deze school in aanraking met Rots en Water. Dit geeft ze een goede basis voor de toekomst.

Foto: Een handtekening van de directeur bekrachtigt de overeenkomst met het Rots en Water instituut.