Aanmelden en plaatsing


Plaatsingscommissie

Iedere leerling die bij PRO Emmen wordt aangemeld wordt besproken in de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie bekijkt of alle benodigde gegevens compleet zijn en beoordeelt het door de huidige school aangeleverde dossier. Hierop wordt bepaald of een leerling plaatsbaar is op PRO Emmen. Daarbij is de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) een voorwaarde.

 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Praktijkonderwijs biedt onderwijs aan leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Om toegelaten te kunnen worden op het praktijkonderwijs hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.
Om een TLV te krijgen moeten leerlingen in ieder geval voldoen aan de volgende criteria:

  1. De leerling heeft een IQ tussen 55 en 80;
  2. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
  • inzichtelijk rekenen;
  • begrijpend lezen;
  • technisch lezen;

Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

 

Aanmeldformulier

Indien u uw kind wilt aanmelden bij PRO Emmen kunt u hiervoor een aanmeldformulier opvragen. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar orthopedagogen@pro-emmen.nl.
Dit geldt ook als u andere vragen heeft over de aanmeldingsprocedure.