Bij het vak A.T. worden door het maken van kleine werkstukken veel basisvaardigheden aangeleerd en de creativiteit geprikkeld.

Daarnaast komen een aantal technische onderwerpen en natuurkundige begrippen aan bod.

– De persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen worden hierdoor duidelijk.
– Dit kan helpen bij het bepalen van de richting van de verdere opleiding.

Er wordt gewerkt met verschillende materialen en machines/apparaten/gereedschappen.