Het arbeidstrainingscentrum

 

Sinds 2007 heeft PRO Emmen een extern Arbeids Trainings Centrum. Hier worden de leerlingen beoordeeld op de volgende onderdelen:

  • ZelfstandigheidATC-Drentea
  • Initiatief/ Motivatie
  • Kennis/ Inzicht
  • Kwaliteit/ Nauwkeurigheid
  • Hoeveelheid/ Werktempo
  • Contact met de leiding
  • Accepteren van de opdracht
  • Contact met medeleerlingen/ collega’s
  • Flexibiliteit
  • Teamwork

Daarnaast wordt er natuurlijk ook gekeken naar tempo en stiptheid.

Meer informatie over het ATC en de Melba test

Het ATC is gevestigd binnen het bedrijf Drentea te Emmen. Drentea is ontwerper en producent van moderne bureau- en opbergsystemen voor zakelijk gebruik.

In leerjaar 3 vindt de arbeidstraining op het ATC plaats en een assessment (IDA test vanuit MELBA). Na het positief afleggen van het assessment kunnen de leerlingen 1 dag in de week starten met een externe stage.

De leerlingen nemen deel aan het arbeidsproces van Drentea, onder begeleiding van personeel van PRO Emmen. Er worden voorbereidende werkzaamheden voor het productieproces van Drentea uitgevoerd. Er vindt altijd overleg plaats tussen de leerlingbegeleiders van PRO Emmen en de productieleiders van Drentea, zodat zoveel mogelijk aan de wensen van het bedrijf tegemoet kan worden gekomen qua werkzaamheden en productie. Er wordt aangegeven welke werkzaamheden met prioriteit moeten worden uitgevoerd. Deze wordt dan ook meteen opgepakt.

De leerlingen worden beoordeeld op grond van vijf verschillende profielwaardes van Melba verdeeld over negen sleutelkwalificaties. Met Melba kunnen de mogelijkheden van een persoon en de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel .Zodra ze aan deze eisen voldoen krijgen ze een bewijs van het ATC,  zodat de leerlingen naar de mening van de leerlingbegeleiders  ATC op externe stage kunnen .

 

Kortom het ATC biedt de mogelijkheid om in afgebakende periodes, met behulp van voornoemde eisen de leerling een goede basis voor de toekomstige externe stage te geven.

Vervoer

Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig naar het ATC gaat.

Het adres is:

James Cookstraat 20
7826 AN Emmen
0591 – 682203