Diploma-uitreiking Entree leerlingen + Schoolverlatersavond woensdag 19 juli a.s., 18.30 – 21.15 uur

Woensdag 19 juli a.s. vindt de schoolverlatersavond plaats, voor leerlingen die na leerjaar 5 de school verlaten. Ook worden aan gediplomeerde Entree-leerlingen de diploma’s uitgereikt.  De inloop is van 18.30 – 19.00 uur. Deze feestelijke avond duurt tot 21.15 uur. De betreffende leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen binnenkort een mail met verdere informatie.

Museumbezoek klas 5, Amsterdam

Dinsdag 16 mei gaan een deel van de leerlingen van klas 5/6 samen met docenten naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Toppers van de Gouden Eeuw Het thema van de excursie is “Toppers van de Gouden Eeuw”. De leerlingen zijn op school al gestart met de voorbereidingen onder leiding van de Emmer  kunstenaar Gejan Stol. In…

Woensdag 17 mei, 18.30, info avond vakopleidingen voor de bovenbouw

Infoavond Woensdag 17 mei, vanaf 18.30 – 20.00 uur vindt er een informatie-avond plaats voor de ouders/verzorgers en leerlingen van de huidige leerjaren 3 en 4. Tijdens deze info-avond wordt er uitleg gegeven over de vakopleidingen/cursussen die vanaf klas 4 worden aangeboden. De informatie wordt gegeven door de vakdocenten die deze opleidingen aanbieden. Meer info in de cursuswijzers…