Examens (update 4 juli)

Examens (update 6 juli)   Entree opleiding (MBO-1) Van de 33 leerlingen die dit jaar opgingen voor hun Entree diploma zijn 28 leerlingen geslaagd. 2 leerlingen proberen volgend schooljaar het Entree traject via PRO af te ronden, 2 leerlingen verlieten vroegtijdig school (werk) en 1 leerling gaat proberen Entree via het Drenthe College af te…

Afsluiting project ‘Trots op je omgeving’

Afsluiting project ‘Trots op je omgeving’ Met een blijvend kunstwerk sluit PRO Emmen haar cultuurproject ‘Trots op je eigen omgeving’ af. ‘Dit vierjarige project waarvoor al voor de coronaperiode een subsidie vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie was toegekend,  had als thema cultureel erfgoed in je eigen omgeving’, vertelt Maret Gerding  (docent en cultuur coördinator bij…

Gesprekken eindexamen PRO diploma

Gesprekken eindexamen PRO-diploma   We hebben dit jaar een grote groep schoolverlaters die op gaan voor hun PRO-diploma. We hebben er zoveel dat we vijf volle dagen aan het examineren zijn. We worden daarbij geholpen door assessoren van andere PRO scholen uit Drenthe. Zo hebben we een assessor van de PRO school te Steenwijk en…

Leren door klussen buiten school

Leren door klussen buiten school Twee voorbeelden van leren in de praktijk buiten de schoolmuren. Herstelwerkzaamheden bij OBS de Bascule Tijdens dit schooljaar kreeg onze school  het verzoek om met leerlingen het verkeersplein op het schoolplein van OBS de Bascule te herstellen. De lijnen waren enorm vervaagd. Vandaag zijn we met een groep leerlingen voor…