Ontvangstbalie voorkantIn deze opleiding leer je op professionele wijze bezoekers te ontvangen en/of telefonisch te woord te staan, zodat je de PRO Emmen op representatie wijze kunt vertegenwoordigen.

Daarnaast doe je verschillende administratieve werkzaamheden, zoals:
– Registratie van te-laat/beter meldingen,
– Kopieerwerk,
– Ontvangen van bezoekers,
– Omgaan met de telefooncentrale,
– Post verwerken,
– enz…

 

 

 


Leerjaar 3:
Je kunt je aan het einde van het tweede jaar opgeven voor de training van   Baliemedewerker van de “PRO Emmen. In augustus of in januari   starten we iedere keer met deze training. Deze training bestaat uit een aantal   af te vinken competenties a.d.v. doe-kaarten die zijn getoetst en ontwikkelt aan praktische voorbeelden zoals die zich voordoen of hebben voorgedaan op de Praktijkschool. Dit schoolcertificaat is voor waarde om te kunnen starten aan   de opleiding KIEM BRANCHE Balie. Je kunt een aantal competenties behalen en   als je dan de theorie en de praktijk positief hebt gevolgd en afgesloten, dan   krijg je het schoolcertificaat. Dit schoolcertificaat is voorwaarde om de   Opleiding KIEM BRANCHE van het KPC te volgen.

Leerjaar 4, 5 en 6:
In het vierde leerjaar kun je je verdiepen in de opleiding  Baliemedewerker. Met andere woorden: je gaat je verdiepen in een aantal vaardigheden die je in het derde jaar hebt opgedaan.
Alles wat je in het derde jaar geleerd hebt, is basis voor de vervolgopleiding.

Je krijgt nu lesmateriaal die je voorbereidt op toetsing en externe examinering die door de KPC groep wordt gedaan. Bij dit niveau en examinering ligt de nadruk op arbeidsvoorbereiding.
Het leren van algemene beroepsvaardigheden, zoals beroepshouding en communicatie zullen hierbij de spilfunctie zijn en een interne en externe stage bij een overheid of zorginstelling staan hierbij centraal.

Jij gaat dieper in, hoe de school georganiseerd is en hoe regels, procedures en protocollen werken. Verschillende vaardigheden worden geoefend. Deze worden dan ook in een aantal onderdelen aangeboden. Hierbij kun je denken aan Post verwerken, Informatie opzoeken, Omgaan met lastige situaties.

De praktijk zal uit een aantal dagdelen achter de balie werken bestaan. Daarnaast volg je algemene theorie en heb je een externe stage.
Zodra je voorgedragen wordt voor het examen, wordt er bij iedere leerling een proefexamen afgenomen. Daarna volgt het eigenlijke examen. Kandidaten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen van het SVA Examenbureau een SVA certificaat.

Een SVA-certificaat heeft betrekking op werknemersvaardigheden in een specifieke branche van de arbeidsmarkt.
SVA-certificaten worden door het betreffende kenniscentrum/brancheorganisatie erkend.