MR

Op school hebben we een voltallige MR die regelmatig bij elkaar zit om allerlei dingen te bespreken.

Tijdens deze vergaderingen schuift de directeur ook regelmatig aan om vragen te beantwoorden van de ouders.

De MR bestaat uit personeel en ouders. De huidige ouders zouden graag willen weten wat er speelt onder andere ouders.

Op de website onder organisatie vindt u de rol van de MR en de lijst met bevoegdheden van de MR.

Mocht u vragen hebben aan de MR kunt u de leden bereiken via onderstaande mailadressen: