Laatste nieuws

Burgemeester op bezoek

Vanmiddag hadden we de burgemeester van Emmen, de heer Oosterhout, op bezoek. Dit in het kader van de week van de veiligheid die ook in het onderwijs aandacht krijgt. De burgemeester ging in het gesprek met een groep leerlingen, deels uit de leerlingenraad en deels aangevuld met leerlingen die zich hiervoor hadden gemeld. Uiteraard ging het gesprek over veiligheid in en rond de school.

Het thema: Week van de veiligheid

In een voorbespreking is er al een woordweb gemaakt van onderwerpen rondom Veiligheid. Dat woordweb kan de burgemeester als leidraad gebruiken bij het gesprek. Genoemde thema’s zijn o.a: sociale veiligheid, verkeer en vervoer, privacy, kluisjescontroles, wapens en wanneer voelt een docent zich onveilig op school.
Bij de introductie vroeg de burgemeester een schatting te maken van het inwoneraantal van Emmen: dat is toch al snel zo’n 12 FC-Emmen stadions vol..
In het gesprek blijkt dat leerlingen onveiligheid met name ervaren buiten de school: in het verkeer (hard rijden), donkere steegjes en ‘typetjes op straat’ die de leerlingen soms aanspreken.
Sommige leerlingen vertellen niet alles aan hun ouders, omdat ze niet altijd precies de gevolgen weten. De burgemeester geeft aan dit altijd te bespreken en dat ook altijd de politie gebeld mag worden. De teamleider geeft aan dat wanneer zij burgemeester zou zijn ze ook graag meer jeugdagenten zou willen aanstellen, zodat de school vaker bezocht kan worden en de leerlingen de agent zien als iemand die bij hen hoort.

Bij een gesprek over wapens geven de leerlingen aan dat ze de kluisjescontrole een goed idee vinden. Omdat het in de schoolgids staat benoemd, mag een school dit doen zonder het vooraf te vertellen. Een enkeling vindt privacy wel belangrijk, maar veiligheid van iedereen op school vinden leerlingen belangrijker.

Veiligheid op school

Over het onderwerp ‘veiligheid op school’ werd eerlijk gesproken: de leerlingen geven aan dat er soms pesterijtjes zijn (bv het geven van een bijnaam) en heel soms een ruzie op het plein, maar dat daar goed op wordt ingegrepen. Ze zijn duidelijk in de sanctie: slaande ruzie is een schorsing. Een enkele leerling geeft aan het eng te vinden dat er zo hard voor het schoolplein wordt gereden en het niet goed te vinden dat leerlingen bij het plein worden afgezet ipv op de parkeerplaats.
Eén leerling vat het samen: “ik werd vroeger gepest, maar PRO Emmen heeft het best goed voor elkaar!”.

Omgangsregels

Hoewel vooraf de gespreks- en begroetingsnormen door leerlingen zijn afgestemd (geen hand maar een boks geven, oogcontact maken tijdens het gesprek en de burgemeester aanspreken met ‘u’), spreekt één leerling de burgemeester aan met ‘jij’. De leerling heeft vooraf al aangegeven hierin nog wel eens een fout te kunnen maken. Hierop is de burgemeester helder en geeft aan dat het netjes is om oudere mensen met ‘u’ aan te spreken.
Ook mogen de leerlingen cijfers geven over de veiligheid in hun woonomgeving en de veiligheid op school.
Veiligheid in de woonomgeving wordt gemiddeld gewaardeerd met een 6,6 (variërend van een 5 tot een 8).

Een tien voor veiligheid op PRO Emmen

Van de veiligheid in school wordt gereageerd dat dit een 10 is. De burgemeester vraagt aan de teamleider of zij wel beseft welk compliment net is gegeven door de leerlingen. Dat wordt terdege beseft, al wil het team natuurlijk het liefst elk incident voorkomen.

Tenslotte stellen de leerlingen nog enkele vragen aan de burgemeester: of hij het niet eng vindt om burgemeester te zijn, door bedreigingen. Ook wordt gevraagd waarom de burgemeester onze school heeft gekozen in de week van de Veiligheid. De burgemeester zegt dat hij de leerlingen prettig vindt om mee te praten, omdat zij zo goed met hun talenten om leren gaan, terwijl veel van hen toch best wat moeilijkheden bij het leren hebben ervaren.

Op de foto met de burgemeester

Na een gesprek van 1,5 uur willen de meeste leerlingen nog even individueel met de burgemeester op de foto. Prachtig hoe hier nog even de tijd voor wordt genomen met een grap. De burgemeester wordt hartelijk bedankt dat hij juist onze school heeft uitgekozen voor een gesprek.

Het was een bijzondere middag voor de leerlingen. Voor het team denk ik een kers op de taart door zo gewaardeerd te worden in aanwezigheid van de burgemeester! We kunnen echt trots zijn op onze leerlingen: ze kunnen helder uitleggen wat hen bezighoudt op het gebied van veiligheid en sparen ons niet als het niet nodig is!