Laatste nieuws

Challenge Day klas 4

Op woensdag 5 oktober was de Challenge Day voor klas 4. Een hele dag vol spellen en uitdagingen en daar tussendoor gesprekken in kleine groepen. Er werd voor broodjes gezorgd en aan het einde van deze inspannende dag kregen de leerlingen een armbandje mee met een passende tekst als herinnering aan deze dag.

Wat gebeurt er nou op zo’n dag?

We hebben in 2022 al drie Challenge Days georganiseerd en we doen dit al vanaf 2014. Een korte beschrijving van wat er op zo’n dag gebeurt:

Zien, kiezen, doen!

De leerlingen leren te werken met het stappenplan zien, kiezen, doen. Met dat stappenplan kunnen ze zelf actief werken aan de sfeer op school door beter en passender te reageren in situaties met klas- en schoolgenoten. Natuurlijk gaat dit met vallen en opstaan. Na de Challenge Day kunnen docenten de stappenplannen gebruiken in de lessen burgerschap.

Deze tekst staat op het armbandje: ‘Wees de verandering die je zelf wilt zien’. De leerlingen ervaren aan den lijve dat ze meer gemeenschappelijk hebben dan dat ze verschillen. Ze leren zelf actief in stappen te denken om zelf iets te doen aan zaken als pesten en andere onderlinge problemen. Het doel is een veilig gevoel en saamhorigheid, tussen de jongeren onderling én met volwassenen en een positiever schoolklimaat in het algemeen. We kunnen natuurlijk later pas echt oordelen of dit doel is gehaald.

Meer info

Bedankt

  • Dank aan dhr. Visser en de groep leerlingen van catering die voor onze lunch zorgden.
  • Dank aan mevrouw Kwant en de bloemschikkers die voor de bloemen voor de leaders zorgden.
  • Dank aan Vincent en Elyn die de ‘Challenge Day leaders’ van deze dag waren en hiervoor helemaal uit België kwamen.