Laatste nieuws

Vandaag is de Challenge Day voor klas 4 gehouden. Het was een indrukwekkende bijeenkoms met veel ruimte om naar elkaar te luisteren en elkaar te ondersteunen. Hoogtepunt was het gedeelte na de middagpauze, ‘ Over de streep’.  De leerlingen hadden veel te vertellen aan het eind van de dag. Enkelen boden excuses aan voor hun eigen gedrag in de afgelopen jaren of kwamen juist met complimenten.

Vrijdag is er een kortere schooldag voor de leerlingen die hebben meegedaan aan de Challenge Day. Ze mogen om half elf op school komen en kunnen dan starten met een gezamenlijk ontbijt. Er zijn activiteiten om rustig bij te komen van de donderdag en om half 1 zijn de leerlingen vrij.