De ouders/verzorgers en de leerlingen die volgend schooljaar (2016-2017) starten in leerjaar 2 t/m 6 hebben een email ontvangen m.b.t. het ophalen van het lesrooster op dinsdag 30 augustus a.s. en de start van de lessen op woensdag 31 augustus a.s. In deze email staan de precieze tijden en andere aanvullende informatie aangegeven.

De ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 1 ontvangen deze informatie per brief.