Als we naar buiten kijken of nog beter buiten zijn, dan merk je overal dat het voorjaar in aantocht is. Hier en daar een vroeg groen blaadje, de zon wordt alweer wat warmer, het is eerder licht en later donker. In de toppen van de bomen achter school horen we de groenling en spreeuw volop kwetteren en fluiten. Onder de struiken scharrelt de heggemus met zijn zilveren liedje, de roodborst zingt van de vroege ochtend tot diep in de schemering. De meesjes inspecteren de verschillende nestkastjes voor toekomstig gebruik.

Op 1 maart begint de meteorologische lente. Dat is een goede reden om op de bezigheden van de groentechniek in de winter terug te kijken.

De leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan ieder een periode stratenmaken in de speciale kas die AOCTerra daarvoor heeft. Tijdens de lessen worden een aantal basisvaardigheden geleerd. En zoals op de foto te zien is, kan dit al snel tot leuke resultaten leiden.

pw5-1

 

De winter is bij uitstek de perioden van het zagen en snoeien. De leerlingen van groep 3 oefenen het afzetten en de lichte velling. Het afzetten is de minst moeilijke en snelste manier van snoeien. De heesters worden helemaal teruggesnoeid. Dit kan niet bij elke heester. We zien deze methode ook veel in de gemeentelijke plantsoenen. Daar gebeurt het eens in de drie tot vijf jaar. Wij doen het voornamelijk met de kornoeljes achter de school. De gele, rode en zwarte twijgen zijn het mooist als ze elk jaar worden gesnoeid.

pw5-2

 

De lichte velling (kleine bomen) gebeurt met de handzaag. Al vele jaren zijn we in de winter te gast bij camping Fila-Delphia in Erica, waar we altijd hartelijk worden ontvangen door het echtpaar Kluit. Daar houden we ons bezig met het uitdunnen van het berkenbos. Er wordt omgezaagd, stammen van twijgen ontdaan, in stukken gezaagd, gestapeld, gesnipperd en afgevoerd. En dit alles op de juiste manier.

pw5-3 pw5-4 pw5-5

 

De vierdejaars gaan met hun snoeiwerk een stapje verder. Zij leren heesters op aanwijzing zo te snoeien dat oude, kruisende, schurende en slechte takken worden verwijderd. Maar er moet toch een goed uitziende heester overblijven. Ook het op aanwijzing opkronen van bomen wordt geoefend. Het opkronen zien we voornamelijk langs wegen en is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het verkeer geen last krijgt van te lage takken.

pw5-6 pw5-7

 

Een deel van de oudste leerlingen volgt in de winterperiode de cursus kettingzagen. We oefenen dan in een bosperceel van Staatsbosbeheer tussen Nieuw-Weerdinge en Ter Apel. Tijdens deze cursus leren de leerlingen de veiligheidseisen die aan de kettingzagen gesteld worden. Ook is er aandacht voor de persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s) die bij het kettingzagen zagen horen. Verder het op de juiste en veilige manier omzagen van bomen, takken verwijderen en afkorten. Tenslotte moet ook het dagelijks onderhoud worden gedaan.

pw5-8 pw5-9

 

Rest om nog de nieuwe compostbak en de aanschaf van de nieuwe trekker met kieper te noemen. Alle twee nog net voor de krokusvakantie gerealiseerd.

De compostbak is van hardhout gemaakt en bestaat uit twee gedeelten. Al ons eigen groen en bladafval krijgt op deze manier ruim de tijd om te veranderen in mooie compost. Deze compost kunnen we weer op de schooltuin gebruiken. Voornamelijk leerlingen uit groep 4 hebben hier hard aan gewerkt.

pw5-10

 

En dan tenslotte die geweldige mooie trekker met kieper. Tijdens de open dag en de donderdag daarna was hij al op school was te bewonderen. De nieuwe trekker is voornamelijk bedoeld om ook na 1 juli a.s. onze leerlingen trekkerles te kunnen geven. Vanaf 1 juli vervalt het huidige trekkercertificaat en komt er een trekkerrijbewijs daarvoor in de plaats. Een grote verandering: strenge eisen aan de trekker en kieper die je voor het lesgeven gebruikt. Verder mogen we zelf geen examens meer afnemen, dit gebeurt dan door het CBR. Net zoals dat nu ook gebeurt voor het autorijbewijs.

pw5-11