Laatste nieuws

CreActief bij kinderboerderij de Noaberhoeve

“CreActief kan zo leerzaam zijn voor onze leerlingen. Zo ook tijdens de werkzaamheden op kinderboerderij de Naoberhoeve op Erica.

Van tevoren krijgen we een lijst met klussen toegestuurd door de beheerder, zodat we de leerlingen kunnen voorbereiden.

Van een geitenstal uitmesten tot konijnenhokken schoonmaken, eieren rapen, wilgentakken voeren voor konijnen, geiten, pony’s en schapen, middagvoer voorbereiden voor alle dieren, enz.

Vorige week mochten de leerlingen oornummers aanbrengen bij de geiten-en schapen lammeren.   Als je schapen of geiten houdt moet je zorgen voor een goede identificatie. Alle schapen en geiten in Nederland moeten 2 identificatiemiddelen hebben. Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moet er snel actie ondernomen kunnen worden.

Eerst worden de dieren naar een stal gelokt met brok, waarna de lammeren vervolgens één voor één genummerd worden. Eén persoon houdt het lam stevig vast, de beheerder geeft de instructie, zodat er niet in een ader geprikt wordt en de leerling volgt de aanwijzingen op.

Een aantal leerlingen is qua moed echt over de streep gegaan, levensecht leren!”

CreActief bij stadsboerderij ’t Nije Hoff

Op donderdag 4 april zijn we met een groepje leerlingen naar de stadsboerderij ’t Nije Hoff geweest. Er is daar een mooie open stal waar Jersey koeien, schapen en kuikens zijn. De koeien zijn heel rustig en makkelijk aaibaar. De leerlingen hebben ze kleine porties hooi gevoerd.
Zo was er een pasgeboren kalf dat ze konden aaien, ter plekke aanschouwen hoe de koeien, één voor één door de melkrobot gemolken worden, pasgeboren lammeren in het stro, kuikens van heel dichtbij in een warm hokje. Hoe de leerlingen eerst van afstand de dieren bekijken en even later met ze staan te knuffelen, heel aandoenlijk!”