Cultuureducatie op PRO Emmen

 


Het belang van cultuureducatie voor  leerlingen van PRO Emmen

 

Cultuureducatie is direct, ervaringsgericht en is een andere manier van leren. Het gaat vooral om de beleving en de ervaring van de leerling zelf. Zelf ontdekken van ongekende mogelijkheden en andere manieren van kijken. Het ene is niet beter of minder dan het andere, het is anders.

Cultuureducatie heeft een grote meerwaarde wanneer de leerling er zelf mee aan de slag gaat en ervaring op doet.
Iedere leerling in het VO dient kennis te maken met de verschillende uitingsvormen van Kunst en Cultuur, dus ook de leerlingen in het praktijkonderwijs.

Voor deze jongeren is het belangrijk dat ze in kleine groepen een afgestemd programma kunnen volgen, van dichtbij naar verderaf en van groepsgewijs naar individuele keuzes.

 Aansluiten bij de kernwaarden van PRO Emmen

Onze kernwaarden zijn:

 

1: Meesterschap: Wij onderwijzen Meesterschap in beroepen en in het leven.

2: Verrassend: Geen leerling is hetzelfde. Geen dag is hetzelfde. Geen les is hetzelfde.

3: Strijdbaar: Wij gaan zo nodig de strijd aan. Voor onze leerlingen en voor onze school.

4: Zelf doen: Als je leert het zelf te doen, maakt de samenleving graag ruimte voor je.

5: Eigen weg :Er is voor iedereen een weg. Wij zorgen dat je die kunt ontdekken.

 

Cultuureducatie heeft raakvlakken met deze vijf kernwaarden, en de docenten coachen hun leerlingen hierin.

Belangrijk voor de ontwikkeling van onze jongeren is het ontwikkelen van talenten  op het gebied van beeldende kunst, theater , muziek, dans en cultureel erfgoed.

 

Uitgangspunten Cultuureducatie PRO Emmen

 1. Pedagogische opdracht
 2. Een leven lang leren
 3. Deuren openen
 4. Regie in handen van de school
 5. Integratie van onderwijs en begeleiding

Pedagogische opdracht

Het onderwijsaanbod afstemmen op de leerling, gedifferentieerd en aangepast aan het kunnen en de interesse van de leerling. In de onderbouw zijn de activiteiten dichtbij PRO Emmen en worden in kleine groepen uitgevoerd. Naarmate de leerlingen ouder worden er individuele keuzes gemaakt uit een keuzeprogramma van kunstzinnige workshops. Ook willen we dan in toenemende mate de activiteiten buiten de school en op grotere afstand van de school gaan plaatsvinden.

 • Van dichtbij naar verder weg
 • Van groepsgewijs naar individuele keuzes
 • Van veel begeleiding naar zelfstandig

Een leven lang leren

Leren kun je overal en altijd. Door de kans te bieden, om op verschillende manieren te leren, leert de leerling keuzes maken. Keuzes maken in hoe je naar dingen kijkt, en er mee om gaat. Het is belangrijk voor de leerling van het praktijkonderwijs, om te ervaren, dat er keuzes in het leven zijn.

Deuren openen

Door het aanbieden van een op de leerlingen afgestemd programma cultuureducatie in de directe omgeving en later ook verder weg, maken de leerlingen kennis met en ervaren nieuwe dingen op het gebied van kunst & cultuur. Door de doorgaande leerlijn cultuureducatie maken de leerlingen kennis met alle disciplines.

Hierdoor wordt hun blik verruimd en gaan er deuren open die anders misschien gesloten blijven.

Uitgangspunt is ervaren, beleven en participeren.

Regie in handen van de school

De school is de regisseur van de doorgaande leerlijn cultuureducatie.

De coördinator zorgt er met de collegae voor dat het programma afgestemd wordt op de leerling.

De kunstenaars en medewerkers van de instellingen worden gevraagd om maatwerk te leveren.

Alle activiteiten worden geëvalueerd, gefinetuned en zo nodig bijgesteld.

Integratie van onderwijs en begeleiding

Kunstenaars en instellingen voor cultuureducatie stemmen hun programma’s af op de leerling van de praktijkschool. De docenten van PRO Emmen dragen zorg voor de begeleiding van de individuele leerling tijdens de activiteiten. Door deze samenwerking ontstaat integratie van onderwijs en begeleiding.

CreActief

Naast de doorlopende leerlijn cultuureducatie en de erfgoedprojecten die deel uitmaken van het project “Trots op je eigen omgeving” bieden wij op donderdagmiddag het project CreActief aan.

De leerlingen kunnen kiezen en deelnemen  uit diverse kunstzinnige en sportieve activiteiten.

We hebben het afgelopen jaar ingezet op vernieuwing van het aanbod en willen deze doorontwikkeling de komende jaren graag voortzetten.
We werken toe naar een mooie mix om te kiezen uit sport & spel, lifestyle & verzorging en kunst & cultuuractiviteiten.
Door de ervaringsgerichte activiteiten wordt de interesse van onze leerlingen op verschillende manieren gestimuleerd. Voorwaarde is dat de groepen klein zijn waardoor de leerlingen genoeg persoonlijke aandacht krijgen. De activiteiten zijn niet alleen ervaringsgericht maar ook ‘leerling volgend’. De begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen van PRO Emmen.

De lessen staan open voor alle klassen. Zo kunnen leerlingen hun eigen interesses en affiniteiten ontdekken en ontwikkelen. Het accent ligt tijdens de lessen op het vergroten van de betreffende talentvaardigheden, kennis, zelfvertrouwen en het plezier in het uitproberen van nieuwe activiteiten. Dus volhouden en doorzetten als iets niet lukt.

Er is een ruim en steeds wisselend aanbod in 5 periodes van 8 weken.

Na een periode, vindt er nu en dan een afsluitende presentatie plaats met dans, muziek, theater, modeshow of expositie.

 

Doelen

 • Leerlingen worden uitgedaagd op actieve en passieve wijze kennis te maken met kunst en cultuur als vorm van vrijetijdsbesteding
 • Leerlingen krijgen de kans om hun eigen kunstzinnige dan wel sportieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen
 • De leerlingen ervaren dat actief bezig zijn leuk is en meer voldoening geeft dan alleen beeldscherm activiteiten
 • De leerlingen leren op deze manier open te staan voor producten, voorstellingen e.d. van anderen
 • Leerlingen maken kennis met aanbieders van sportieve en creatieve activiteiten in de eigen omgeving

Hierbij horen de volgende competenties

 • De leerling kan een bijdrage leveren aan een werkstuk, toneel-, muziek- of dansvoorstelling en kan dit presenteren aan andere leerlingen
 • De leerling kan zelfgemaakt beelden werk aan derden presenteren d.m.v. een expositie met toelichting
 • De leerling kan luisteren naar muziek, kijken naar een show, presentatie of voorstelling
 • De leerling kan kijken naar exposities van kunstzinnig werk gemaakt door anderen
 • De leerling leert op een andere manier dan bij de andere vakken

Diverse activiteiten

 • Kunstzinnige activiteiten; In overleg met De Kunstbeweging vragen we gastdocenten voor bijvoorbeeld: pimp je oude kleding, raam schilderen, goochelen, fotografie en bewerken, animatie, film, metaal, Doen in het groen, kerstdecoraties, sieraden, hand lettering, theater, dans, beeldende vorming, textiel, kostuums, decor, grimeren, djembé, gitaar, zingen, Cajon, bucket drummen, keyboard, creatief met techniek etc.
 • Uiterlijke verzorging met scrubs, parfum maken, maskers etc.
 • Specials: yoga, Jeugd EHBO
 • Sport: (zaal)voetbal, tennis, squash, badminton, volleybal, basketbal, darten, zwemmen en mountainbike
 • Koken: taarten bakken, hartige hapjes etc.

Subsidie

PRO Emmen  krijgt  voor het  schooljaar 2021 – 2022 een gemeentelijke subsidie  voor onze  doorlopende leerlijn cultuureducatie voor de klassen 1 tot en met 5.

Hiermee kunnen wij de door ons ingezette geïmplementeerde programma en leerlijn Cultuureducatie voortzetten, met als doel onze leerlingen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de kunsten en het opdoen van ervaringen op het gebied van Kunst en Cultuur.

Het aanbod

Klas 1

 • Theaterworkshops ‘presenteer jezelf’
 • Project Try it, Do it, show it (kennismaken, verdiepen, presenteren)
 • Rondleiding achter de schermen in het Atlas Theater
 • Project WO 11: excursie Westerbork, excursie museum ‘Ergens in Nederland tussen 1939-1945
 • Excursie film Utopolis

Klas 2

 • Werelddelenproject excursie Wildlands
 • Workshopochtend Atlas theater met interactieve theatervoorstelling Seks(Y) thing. Een voorstelling over de gevaren van social media en sexting,
 • Excursie film Utoplis

Voor de klassen 1 en 2 wordt er  voor de zomervakantie een multiculturele dag georganiseerd.

Klas 3

 • Beeldenroute met aansluitend een workshop per klas, o.l.v. kunstenaar Gejan Stol
 • Excursie Gevangenismuseum Veenhuizen

Klas 4 en klas 5

 • Voorbereidings les excursie Rijksmuseum met een kunstenaar in de klas
 • Excursie Rijksmuseum klas 4 en 5 en daarna verwerkingsles met kunstenaar in de klas

Voor de klassen 4 en 5 is er een workshopochtend in het Rensenpark.

 

Cultuurcoördinator:  Maret Gerding