Cultuureducatie als doorgaande leerlijn

 

Het belang van Cultuureducatie

Iedere leerling in het Voortgezet onderwijs dient kennis te maken met de verschillende uitingsvormen van Kunst en Cultureel Erfgoed, ook de leerling in het Praktijkonderwijs.

Cultuureducatie is direct, ervaringsgericht en een andere manier van leren die juist datgene toe kan voegen wat je met andere onderwijsmiddelen niet snel zult bereiken. Het gaat bij Cultuureducatie vooral om de beleving en de ervaring van de leerling zelf. Zelf ontdekken van ongekende mogelijkheden en andere manieren van kijken. Het ene is niet beter of minder dan het andere, het is anders, Zo kan het ook en dat is oké!

Cultuureducatie heeft een meerwaarde wanneer de leerling er zelf mee aan de slag gaat en ervaring op doet. Het heeft een krachtige werking. Het effect hiervan zal je minder snel bereiken met andere middelen.

Doel en afbakening

Een op de leerling van de PRO-Emmen afgestemd programma voor Kunst en Cultuur, waar alle facetten van Kunst en Cultuur in een doorlopende leerlijn aan bod komen.

Een programma dat uitgevoerd wordt aan de hand van de daarvoor beschikbare gelden.

Een doorgaande leerlijn Cultuureducatie gedurende 4 (6) leerjaren.

Uitgangspunt is dat de leerlingen zowel receptief, als actief en reflectief bezig zijn met de verschillende disciplines van Kunst en de onderdelen van Cultureel Erfgoed.

 

De hele school (1, 2, 3 en 4) of één of meer leerjaren eens in de zoveel jaar gezamenlijk een Culturele dag met een of meerdere disciplines van Kunst.

Leerjaren 1, 2 en 3 een CreActief middag in de week, waar de keuze is tussen creatieve-, sportieve- of gezelschapsactiviteiten.

De leerlingen kunnen 5x een keuze maken tussen het aanbod van activiteiten. De activiteit beslaat 7 tot 10 weken.

Uitgangspunten

 • Het is van belang dat elke leerling gedurende zijn/haar schoolloopbaan, alle leerjaren, van dit alles mag proeven/mee maken/ervaren,dat het structureel wordt (en niet afhankelijk is van de persoon van wie hij les krijgt)
 • Bij de doorlopende leerlijn is het uitgangspunt dat alle leerlingen gedurende de schoolloopbaan in contact komen met en ervaring op doen in zo veel mogelijk alle disciplines van Kunst en de onderdelen van Cultureel Erfgoed.
 • Een van de doelstellingen van het Cultureel Erfgoed is bewustwording van het belang van duurzaamheid en zorg voor het milieu.
 • De doorlopende leerlijn is opgebouwd van activiteiten met de groep leerjaar 1 tot een keuzemogelijkheid in kleinere groepjes leerjaar 2,3,4,5 en 6.
 • De activiteiten per leerjaar zijn van dichtbij in de onderbouw naar verder weg in de middenbouw en bovenbouw.
 • Zowel de Kunst als Cultureel Erfgoed activiteiten worden bij de thema’s Sociale vaardigheden ingepast.
 • Waar het mogelijk is schakelen we ouders in om mee te participeren.

 

 

Cultuureducatie trajecten per leerjaar

Leerjaar 1

Mogelijkheden

Ken je omgeving

 • Waar woon jij?
 • Waar staat de school? Wijzen naar, waar de school staat met behulp van een plattegrond van Emmen
 • Foto op stap hoe was het vroeger hoe is het nu? Zoek de verschillen. Vergelijken van gebouw en omgeving en alles wat er te zien is op de foto van vroeger en de foto die je nu maakt: Vervoermiddelen, kleding, kapsels, schoeisel, advertenties enz.
 • Fietstocht monumenten Emmen o.a. synagoge, hunebed, kantongerecht, grote kerk(organist) lange graf (historische vereniging Emmen).

 

Projecten

 • WO ll Project
 • Bezoek Herinneringskamp Westerbork
 • Collectie “Ergens tussen 1939 en 1945”, Oorlog dichtbij huis.
 • Poëzieproject

 

 • Gedichten maken met een verbeelding erbij.
 • Theaterproject

 

Ik presenteer mezelf, een workshop Improvisatietheater “Hoe presenteer ik mezelf”.

Theaterbezoek

Met een technicus van Theater het Atlas theater wordt een kijkje achter de schermen van de schouwburg gegeven. Aansluitend bekijken de leerlingen een voorstelling.

Combinatie kijkje achter de schermen en bezoek voorstelling in het Atlas theater:

  • Het vindt plaats in Atlas met technicus en gastvrouw van het Atlas theater 1 uur per groep.
  • Voorstelling in het Atlas theater
  • Het gaat hier om kunsteducatie
  • Het gaat hier om receptieve kunstbeoefening, een heel klein beetje actieve kunst beoefening (ervaren hoe het is om op het podium te staan met licht- en geluidseffecten) en hier en daar, bewust of onbewust reflectieve kunstbeoefening door wat er met je gebeurt wanneer je naar een voorstelling kijkt wat de voorstelling met je doet.

Welke kwaliteiten komen aan bod?

Op het gebied van kennis

 • De leerlingen maken kennis met het Atlas theater als gebouw en de geschiedenis ervan, het decor, kleedkamers voor de artiesten, opbouw decor, licht en geluidseffecten, het werk van een technicus, alles achter de schermen.
 • Ervaren van contrasten, verschillende effecten van licht en geluid.
 • De leerlingen zien hoe een theater er achter de schermen uitziet en wat er gebeurd.
 • Leerlingen zien hoe een dans voorstelling er uit ziet.
 • Verschillende moderne dansstijlen en balsporten gecombineerd op moderne muziek.

Op het gebied van inzicht :

 • Wat er allemaal mogelijk is in het Atlas theater en wat er bij komt kijken bij een voorstelling.
 • Wat er gebeurd achter de schermen.
 • Dat het echt wel spannend is wanneer je op het toneel staat.
 • Koppeling leggen met culturen.

Op het gebied van vaardigheden:

 • De leerlingen leren: kijken, luisteren, vragen stellen over zaken achter de schermen.
 • Verbanden zien en leggen.
 • Zelf presenteren op het toneel.
 • Muziek, theater en dans sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen.
 • De leerlingen ervaren om op eigen gelegenheid in de avonduren naar een voorstelling te gaan en er van te genieten.

Drentse Toal

Er worden 1 of meerdere mogelijkheden uitgezocht uit het aanbod van Drentse taol die aansluiten bij 1 ven de thema’s.

Mogelijkheden: Drentse verhalen voorlezen, vertaalopdrachtjes, Drentse act of verhalenverteller, vertaalopdrachten, Drents lied, gedicht of verhaal, scènes spelen in het Nederlands en het Drents, maak een Drentse quiz.

Leerjaar 2

Projecten

Drentse week, excursie naar onder meer…

 • Veenpark
 • Veenloopcentrum Weiteveen
 • Smalspoormuseum Erica
 • Van Goghhuis Nieuw-Amsterdam
 • De Snikke
 • Meringa, Zandpol
 • Collectie Brands NW Dordrecht
 • Landgoed Scholtenszathe

 

Onderzoek naar de herkomst van plaatsnamen

 • Onderzoek naar waar de plaatsnamen –Veen, -Meer, Nieuw-, -Es, -Brink, wegkomen.
 • Lesbrieven over Het Veen
 • Lesbrieven over Plaatsnamen, wijknamen, straatnamen,

 

Genealogie

 • Geschiedenis van de achternamen.
 • Je eigen ontwikkeling in de tijd geplaatst stamboom, familiewapen

 

Workshopdag

 • In samenwerking met professionele kunstenaars, bijvoorbeeld via de Kunstbeweging, krijgen de leerlingen een aanbod van verschillende kunstdisciplines waaruit ze kunnen kiezen.

 

Werelddelenproject

 • Samenwerkingsproject met Wildlands Emmen. Leerlingen worden door de werelddelen geleid met eventuele opdrachten en rondleidingen.

 

Drentse Toal

 • Er worden 1 of meerdere mogelijkheden uitgezocht uit het aanbod van Drentse taol.
 • Mogelijkheden: Drentse verhalen voorlezen, vertaalopdrachtjes, Drentse act of verhalenverteller, vertaalopdrachten, Drents lied, gedicht of verhaal, scènes spelen in het Nederlands en het Drents, maak een Drentse quiz.

 

Leerjaar 3

Beeldenroute en workshop

De leerlingen lopen met een kunstenaar een beeldenroute of gaan naar een expositie in het CBK en hebben aansluitend een workshop met de kunstenaar.

Museum bezoek

Een keuze uit:

 • Groninger museum
 • Drents museum
 • Stripmuseum
 • Scheepvaartmuseum
 • De Fundatie
 • Het Rijksmuseum
 • Het Gevangenismuseum

De leerlingen worden van te voren door een kunstenaar met een interactieve les voorbereid op de expositie in het desbetreffende museum eventueel ook na het bezoeken van de expositie hebben de leerlingen nog een ver werkings les met de kunstenaar.

Drentse Toal

 • Er worden 1 of meerdere mogelijkheden uitgezocht uit het aanbod van Drentse taol.
 • Mogelijkheden: Drentse verhalen voorlezen, vertaalopdrachtjes, Drentse act of verhalenverteller, vertaalopdrachten, Drents lied, gedicht of verhaal, scènes spelen in het Nederlands en het Drents, maak een Drentse quiz.

Leerjaar 4

Theatersport workshop

 • Een workshop waar het improviseren centraal staat.

Culturele ochtend

 • Een culturele ochtend waar leerlingen een keuze maken uit een aanbod van kunstzinnige creatieve workshops afhankelijk van wat op dat moment actueel is. De leerlingen volgen ieder twee workshops.

Drentse Toal

 • Er worden 1 of meerdere mogelijkheden uitgezocht uit het aanbod van Drentse taol.
 • Mogelijkheden: Drentse verhalen voorlezen, vertaalopdrachtjes, Drentse act of verhalenverteller, vertaalopdrachten, Drents lied, gedicht of verhaal, scènes spelen in het Nederlands en het Drents, maak een Drentse quiz.

 

Leerjaar 5/6

 • Museum bezoek in Amsterdam Den Haag of anderszins afhankelijk van vraag en aanbod
 • Met als voorbereiding en verwerking een kunstenaar in de klas die van te voren en achteraf een interactieve les verzorgd met     kijken, uitwisselen, luisteren en doen.

Drentse Toal

 • Er worden 1 of meerdere mogelijkheden uitgezocht uit het aanbod van Drentse taol.
 • Mogelijkheden: Drentse verhalen voorlezen, vertaalopdrachtjes, Drentse act of verhalenverteller, vertaalopdrachten, Drents lied, gedicht of verhaal, scènes spelen in het Nederlands en het Drents, maak een Drentse quiz.

 

Handboek Cultuureducatie

Download link :Handboek Cultuureducatie