De klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk, dat onze school een veilige en prettige plaats is voor iedereen. We willen uitgaan van respect en zorg voor elkaar. Daarom is er op school de klachtenregeling.
De klachtenregeling geldt voor iedereen die bij onze school betrokken is: leerling, ouders/verzorgers, leerkrachten en anderen.
Natuurlijk, de meeste klachten kunnen prima door met de leerkracht en/of directeur in overleg worden opgelost tot volle tevredenheid van alle betrokkenen. Maar dat lukt niet altijd. Dan moet er een andere oplossing worden gezocht. Want je zo maar neerleggen bij een situatie die je absoluut niet wilt, dat kan niet. Uw kind kan het gevoel van vrijheid en zelfstandigheid kwijtraken. Onbewust zal het dan steeds opnieuw proberen die nare situatie te vermijden waar het eerder in verzeild raakte. Onze school vindt dat dit niet mag gebeuren.

Hoe werkt de klachtenregeling?

Op school zijn contactpersonen aangesteld. Die contactpersoon lost het probleem niet op. Maar die man of vrouw weet wel heel goed bij wie je moet zijn. In de meeste gevallen is dat een vertrouwenspersoon. Die werkt niet op de school van uw kind. Dat heeft voordelen: zo’n iemand kan zonder vooroordelen de klacht behandelen. Bovendien weet hij of zij precies welke weg je verder kunt bewandelen. Daar worden u en uw kind bij geholpen.

Op de school van uw kind ligt ook een uitgewerkte klachtenprocedure ter inzage.

Aarzel niet om contact op te nemen als dat nodig is. Dat kan ook telefonisch. Uw klacht wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Daar kunt u op rekenen!

Contactpersonen:
Mevr. B. Woestenenk
Dhr. B. Darwinkel

Vertrouwenspersoon:
Hét Vertrouwensbureau BV
De Gang 1A
9531 JK Borger
Telefoon: 085 1055 055
E-mail: algemeen@hetvtb.nl

Landelijke Klachtencommissie
PRO Emmen is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs.

Ambtelijk secretaris:
Mevr. mr. D.H.C. Dane – Peeters
Postbus 95572
2509 CN  DEN HAAG
Tel.: 070-3315244
E-mail: lkc@vbs.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111311 (lokaal tarief).