De mentor is de spil van de leerlingbegeleiding
Bij de mentor kan een leerling altijd terecht kan met vragen en problemen. Qua invulling van het onderwijs
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de mogelijkheden van de leerling. Per leerling wordt bijgehouden
wat de vorderingen zijn in een leerlingvolgsysteem.