Bij alle ingangen rond school zijn deze week nieuwe borden geplaatst in verband met de nieuwe regels over roken rond scholen. Zoals bekend geldt er sinds het begin van dit schooljaar een wettelijk rookverbod in de hele schoolomgeving. We zijn op weg naar een rookvrije generatie…