Laatste nieuws

PRoud to be PRO

Op dinsdag 2 juni ging de school voor het eerst weer van start na de corona lockdown. Bij de ingang werden de leerlingen verwelkomd door de vlag met als tekst ‘PROud to be PRO’. Enkele collega’s functioneerden als welkomsteam om de leerlingen te helpen bij de nieuwe looproutes. De school is hier en daar opnieuw ingericht om te voldoen aan alle wettelijke regels over onderlinge afstanden en hygiëne. De eerste ochtend verliep heel ontspannen. De kleine groepjes leerlingen leken snel gewend aan de verplichte looproutes en het eenrichtingsverkeer. Hier enkele foto’s om een indruk te geven van de nieuwe aankleding van de school.