Gevangenismuseum Veenhuizen

Deze week zijn de klassen 3 op excursie geweest naar het gevangenismuseum in Veenhuizen.

Dit bezoek past bij het boek “Regels en Wetten” dat we in deze periode in de klas behandelen.

Het was een leuke en leerzame excursie.

Naast het museum hebben we ook een echte gevangenis bezocht en hebben we geluisterd naar een ex-gedetineerde.

Hij vertelde zijn levensverhaal en welke verkeerde keuzes hij in zijn leven heeft gemaakt.

Het is best indrukwekkend om te horen hoe hij als jongere in de problemen kwam door verkeerde vrienden en verkeerd gedrag.