Duidelijke regels

Met ingang van het nieuwe schooljaar (2018-2019) zullen de regels rondom telefoons duidelijker geformuleerd worden. Het naleven van de regels moet zo verbeteren, net als het handhaven van de regels door docenten.

Bij de veranderingen is de leerlingenraad betrokken. De raad kwam met nuttige adviezen aan de docenten die met name betrekking hadden op de grote verschillen in handhaving in de praktijk.

Het belangrijkste verschil met de huidige situatie is dat telefoons tijdens de lessen in de lockers beneden blijven. Natuurlijk blijft het mogelijk om telefoons in lessen te gebruiken als de docent dit aangeeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor lessen met het programma Kahoot, lessen over digitale agenda’s en online woordenboeken.

Niet meer in het lokaal

De aanwezigheid in het lokaal, in de tas van de leerling blijkt in de praktijk van nu al concentratieverlies op te leveren. Berichten vragen voortdurend aandacht. Met name bij de oudere leerlingen leidt dit tot verminderde aandacht voor alle soorten lessen. Dit blijkt niet alleen bij ons op school maar is inmiddels ook in onderzoek aangetoond. Meer over dit onderzoek van DUO uit 2017 kunt u lezen via de link onderaan.

Meer informatie