Bij PRO Emmen vallen onder de sector economie de volgende vakken:

 • Horeca
 • Detailhandel
 • Logistiek
 • Baliemedewerker
 • Uiterlijke verzorging
 • Schoonmaak

Wil je meer weten over een vak dan kun je dit vak hieronder aanklikken om naar de pagina te gaan.

Horeca

Na het reguliere programma koken 1 en koken 2 gericht op je eigen huishouden kan de leerling horeca lessen volgen.
 Er wordt in grotere hoeveelheden producten gemaakt die verkocht worden in de schoolkantine.

Van de leerlingen verwachten wij dat ze een goede persoonlijke hygiëne hebben, redelijk zelfstandig kunnen werken, enthousiast zijn voor het vak en hygiënisch kunnen werken.

Met je diploma kun je niet alleen aan het werk in de horeca maar ook bijvoorbeeld bij een bakkerij.

Vanaf klas 4 bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding bedieningsassistent. Meer informatie in de cursuswijzer.

Detailhandel

Tijdens de lessen van detailhandel krijgen de leerlingen les in het aanvullen, tellen, inventariseren van de voorraden. Hier wordt gebruik gemaakt van de verschillende opbergmogelijkheden en lokalen binnen de school. Ook leren ze omgaan met geld en oefenen ze praktisch in het verkopen. Ze verkopen op school o.a. snoep, drinken en catering producten aan medeleerlingen en personeel.

Vaardigheden

 • Opbergen een aanvullen
 • Geldrekenen
 • Werken met de kassa

Logistiek

Dit vak is een voorbereiding voor het werken in een magazijn, groothandel of in een logistiek bedrijf. De lessen zijn gericht op de vaardigheden en competenties voor het werken in de logistiek.

Er wordt aandacht besteed aan de volgende competenties en werkzaamheden

 • orderpicken
 • inventariseren
 • goederen opslaan
 • goederen verzendklaar maken
 • goederen verwerken in een computerprogramma
 • werken met verschillende transportmiddelen

Logistiek wordt in leerjaar 3 en hoger aangeboden als vak. Elk jaar wordt er dieper ingegaan op de theoretische kennis en worden de werkzaamheden moeilijker. Gekeken naar het niveau van de leerling wordt een speciale route uitgezet. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het uitstroomprofiel van de leerling en wordt hierop de lessen aangepast voor de leerling.

Logistiek werkt samen met de andere praktijkvakken op school en met name onze winkel. Hiervan doen wij het beheer van de voorraad en zorgen we dat de andere praktijkvakken weten wat er gemaakt moet worden.

Baliemedewerker

In deze opleiding leer je op professionele wijze bezoekers te ontvangen en/of telefonisch te woord te staan, zodat je de PRO Emmen op representatie wijze kunt vertegenwoordigen. Daarnaast doe je verschillende administratieve werkzaamheden zoals:

 • registratie van te-laat/beter meldingen
 • kopieerwerk
 • ontvangen van bezoekers
 • omgaan met de telefooncentrale
 • post verwerken

Uiterlijke verzorging en persoonlijke verzorging

Uiterlijke verzorging

In het derde leerjaar kun je het vak uiterlijke verzorging kiezen als praktijkvak. Je krijgt les in een aantal basistechnieken.
Deze lessen zijn onderdeel van: Handverzorging, Mondverzorging, Lichaamsverzorging, Gezichtsverzorging en Haarverzorging. Tijdens deze lessen Uiterlijke Verzorging kun je een aantal competenties halen. Als je je een aantal vaardigheden eigen hebt gemaakt, kun je deze als behaalde competenties laten aftekenen en je kunt dan deze periode 3 certificaten behalen.

Persoonlijke verzorging

Dit basisprogramma is verplicht voor leerlingen die niet gekozen hebben voor het vak uiterlijke verzorging. Want, met een goede persoonlijke verzorging is het makkelijker om een stageplek of baan te vinden. Het doel hiervan is dat onze leerlingen zich goed kunnen presenteren. Kortom, tijdens deze lessen besteden we aandacht aan de algemene lichamelijke hygiëne van onze leerlingen. Deze periode van ongeveer 6 weken kunnen de leerlingen afsluiten met het certificaat : Persoonlijke Hygiëne.

Leerjaar 4, 5 en 6

In de bovenbouw kun je  het vak uiterlijke verzorging ook kiezen als praktijkvak. Alles wat je in het derde leerjaar hebt geleerd, is een goede basis voor het vierde leerjaar. Met andere woorden,  je kunt je verdiepen op de vaardigheden die je je in het derde leerjaar eigen hebt gemaakt. Dit leerjaar kun je ook een aantal certificaten behalen.

We verzorgen en organiseren beauty-ochtenden voor o.a. cliënten van verschillende bejaardentehuizen.

Schoonmaak

Vanaf klas 4 zijn er twee opleidingen.

Assistent schoonmaker microvezel of traditioneel

Je leert de technieken van interieuronderhoud, sanitair onderhoud en vloeronderhoud, toepasbaar in de dagelijkse professionele schoonmaak. Bij het behalen van deze cursus kun je aan de slag als assistent schoonmaker. Je beheerst dan alle vaardigheden om dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden in de detailhandel of bijvoorbeeld bij een zorginstelling.

Zelfstandig schoonmaker microvezel of traditioneel

Je leert de technieken van interieuronderhoud, sanitair onderhoud en vloer onderhoud, toepasbaar in de dagelijkse en periodieke professionele schoonmaak. Bij het behalen van deze cursus kun je aan de slag als zelfstandig schoonmaker. Je beheerst dan alle vaardigheden om dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden in de detailhandel, bij zorginstellingen, bij een facilitaire dienst of een schoonmaakbedrijf uit te voeren. Daarnaast vergroot je de kans op baan behoud bij een schoonmaakbedrijf.

Eerst met aanwijzingen,

De vakken in de sector Economie worden gegeven door ervaren docenten en assistenten.