PRO Emmen biedt in samenwerking met het Drenthe College de Entree opleiding aan

Wat houdt een Entree opleiding in?

De Entree opleiding wordt in heel veel varianten aangeboden. Wij hebben gekozen voor de tweejarige variant die uit twee delen bestaat; een algemeen deel en een praktijkgericht deel.

In principe volg je de Entree-opleiding altijd in combinatie met een vakopleiding. Als alles goed gaat, heeft de leerling na twee jaar het Entree diploma maar ook een certificaat van een vakopleiding op zak.

De leerling werkt in deze twee jaar aan de eigen ontwikkeling en krijgt allerlei praktijkgerichte opdrachten. De leerlingen volgen verschillende lessen zoals Nederlands, rekenen, burgerschap en keuzedelen. Ook lopen ze stage. Tijdens die periode leren ze hoe ze goed kunnen werken in een bedrijf. Zo ontdekken de leerlingen  waar hun interesses en talenten liggen. De opleiding geeft veel structuur en de leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht. Met een Entree opleiding krijgen de leerling steeds meer zelfvertrouwen en wordt hij/zij goed voorbereid richting werk en in een enkel geval doorleren.

Uitstroomprofiel

Binnen de Entree opleiding hebben we een aantal uitstroomprofielen. Voordat de opleiding beginnen, kiest de leerling voor een branche gericht uitstroomprofiel.  Het aanbod in uitstroomprofielen verandert af en toe. Afgelopen jaar werden de volgende profielen aangeboden; assistent horeca, assistent bouwen, assistent installatie en constructietechniek, assistent logistiek, assistent verkoop/retail, assistent dienstverlening en zorg. Dit is het praktische gedeelte van de Entree opleiding. Aan het eind van deze twee jaar sluiten de leerlingen het algemene gedeelte af met een portfolio en examens voor Nederlands en rekenen. Het praktische deel wordt afgesloten met een Proeve van bekwaamheid.

Diploma

Om na twee jaar je diploma te kunnen halen moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Voldoende stage uren hebben gemaakt.
 • De stages moeten met minimaal met een voldoende afgerond worden.
 • Het portfolio moet aan de checklist voldoen.
 • Het branche gedeelte moet met een voldoende afgerond zijn.
 • De ontwikkelingstoetsen en de Proeve van bekwaamheid moeten met voldoende resultaat afgerond worden.
 • Het verzuim bij stage, theorie en praktijk moet minimaal zijn.
 • deelname aan examens rekenen en Nederlands

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de Entree opleiding moeten de leerlingen in het algemeen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 16 jaar zijn of minimaal in het schooljaar 16 worden
 • al een geslaagde stage achter de rug hebben of minimaal stage-geschikt zijn bevonden (assessment)
 • een goede werkhouding hebben en zeer goed gemotiveerd zijn (de Entree opleiding is hard werken en dat moeten ze volhouden!)
 • een voldoende hebben gescoord op de volgende gedragsaspecten:
  • zich kunnen houden aan afspraken
  • goed kunnen samenwerken
  • accepteren van leiding, aanvaarden van opdrachten
  • op tijd komen
  • zelfstandig kunnen werken
  • veilig kunnen werken
 • In de tweejarige Entree opleiding moet je theoretische doorgroeimogelijkheden hebben.
 • Een positief advies van de mentor/zorgcoördinator/stage/praktijkdocent en IB ‘er.

Samenwerking

De Entree opleiding op PRO Emmen is een MBO opleiding op niveau 1. Deze opleiding leidt tot een officieel MBO diploma. PRO Emmen draagt zorg voor het onderwijskundig gedeelte, het Drenthe College verzorgt de examinering en de diplomering.