Wat is de Entree opleiding?

Wij bieden op school een tweejarige variant aan die uit twee delen bestaat. Een algemeen deel en een praktijkgericht deel.

In principe volg je de entree-opleiding  altijd in combinatie met een vak-opleiding.

Als alles goed gaat, heeft de leerling na twee jaar dan dus zowel het Entree diploma als een   certificaat van een vakopleiding op zak.

De leerling werkt in deze twee jaar aan de eigen ontwikkeling en krijgt allerlei praktijkgerichte opdrachten. Ze volgen  lessen Nederlands, rekenen, Kr8 en loopbaan en burgerschap. Ook lopen ze  stage. Tijdens die periode leren ze hoe ze goed kunnen werken in een bedrijf. Zo ontdekken ze  waar hun interesses en talenten liggen. De opleiding geeft veel structuur en ze krijgen veel persoonlijke aandacht. Met een Entree opleiding krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen en worden ze goed voorbereid richting werk.

Uitstroomprofiel

Binnen de Entree opleiding is er een aantal uitstroomprofielen. Voor ze de opleiding beginnen, kiezen de leerlingen  voor een branche gericht uitstroomprofiel. Bijv. Huishouding en voeding, Techniek, Verkoop en magazijn.  Dit is het praktische gedeelte van de Entree opleiding. Aan het eind van deze twee jaar sluiten ze het algemene gedeelte af met een Proeve van bekwaamheid en het praktische deel met een examen.

Diploma

Om na twee jaar je diploma te kunnen halen moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Voldoende stage uren hebben gemaakt.
 • De stages moeten met minimaal met een voldoende afgerond worden.
 • Het portfolio moet aan de checklist voldoen.
 • Het branche gedeelte moet met een voldoende afgerond zijn.
 • De ontwikkelingstoetsen en de Proeve van bekwaamheid moeten met voldoende resultaat afgerond worden.
 • Het verzuim bij stage, theorie en praktijk moet minimaal zijn.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de Entree opleiding moeten de leerlingen in het algemeen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 16 jaar zijn of minimaal in het schooljaar 16 worden
 • al een geslaagde stage achter de rug hebben of minimaal stage-geschikt zijn bevonden (assessment)
 • een goede werkhouding hebben en zeer goed gemotiveerd zijn (de Entree opleiding is hard werken en dat moeten ze volhouden!)
 • een voldoende hebben gescoord op de volgende gedragsaspecten:
  -zich kunnen houden aan afspraken
  -goed kunnen samenwerken
  -accepteren van leiding, aanvaarden van opdrachten
  -op tijd komen
  -zelfstandig kunnen werken
 • in de tweejarige Entree opleiding theoretisch kunnen doorgroeien tot en met niveau 1F. (taal en rekenen)

Samenwerking met het Drenthe College

De Entree opleiding  op PRO Emmen is een officiële opleiding van het ROC op (beginnend) MBO niveau. Het diploma aan het eind is dus ook een officieel diploma van het Drenthe College want deze opleiding valt onder hun verantwoordelijkheid. Maar anders dan op het Drenthe College zelf hoeven onze leerlingen geen capaciteitentest te doen voordat ze toegelaten worden. Het Drenthe College gaat er –terecht- vanuit dat wij onze leerlingen  voldoende kennen en geen leerlingen toelaten die geen kans hebben de eindstreep te halen.