Europees Sociaal Fonds

 

PRO Emmen doet mee aan de projecten van het Europees Sociaal Fonds. Als school worden we hiervoor financieel ondersteund vanuit het ESF.
Dit schooljaar hebben we de toezegging van een ondersteuning, door deel te nemen aan de onderstaande activiteit:
 • Arbeidskundig onderzoek
  Onderzoeken of bepaalde leerlingen arbeidsrijp zijn en zo niet, waar extra ondersteuning in nodig is.
 • Leerling werkplaatsen
  Als voorbereiding op de externe stage doorlopen de leerlingen een leerlingwerkplaats.
 • Branche gerichte cursussen
  Op PRO Emmen bestaat de mogelijkheid om branche erkende certificaten te behalen.
 • Begeleiden van leerlingen die de school verlaten hebben (nazorg)
  Leerlingen van PRO Emmen hebben 2 jaar recht op nazorg. Dit geldt voor leerlingen die een arbeidsplaats hebben en voor leerlingen die verder scholing koppelen aan werk.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie over het Europees Sociaal Fonds: www.agentschapszw.nl