Oriëntatie en schakelklassen (O&S A en O&S B)

Sinds enkele jaren zien we dat een deel van de leerlingen niet genoeg heeft aan de basisondersteuning in een reguliere klas. Zij zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs, maar hebben specialistische expertise nodig zonder te zijn aangewezen op het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze leerlingen hebben een andere hulpvraag en een intensievere ondersteuningsbehoefte, op sociaal en/of emotioneel gebied, maar ook op het gebied van werknemersvaardigheden en motivatie. Ook is een deel van deze leerlingen vanuit andere onderwijsvoorzieningen later (leerjaar 2 of 3) ingestroomd. Hierdoor zijn deze leerlingen emotioneel kwetsbaar geworden en kunnen zich daardoor verbaal en/of fysiek extremer of juist meer intrinsiek gericht gaan uiten.

Maatwerk voor iedere leerling

Door aanpassingen in de schoolorganisatie willen we schooluitval van deze leerlingen voorkomen. De oriëntatie- en schakelklas (O&S-klas) kan voorzien in de behoefte om ook voor deze groep leerlingen maatwerk te bieden. Om ze zo voor te bereiden op een diploma en een mooie kans op een zo zelfstandig mogelijk leven.

 

  • O&S A richt zich op leerlingen binnen het grensvlak pro- cluster 3.
  • O&S B richt zich op leerlingen binnen het grensvlak pro- cluster 4.

 

Het woonhuis

Er is een levensechte leeromgeving gecreëerd in de vorm van een woonhuis. In deze leeromgeving worden leerlingen functionerend binnen het grensvlak pro-cluster-3, voorbereid om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Ook voor alle derdejaars leerlingen is in het woonhuis een vergelijkbaar programma.

Deze groep leerlingen richt zich, net als de andere leerlingen, op wonen, werken en vrije tijd. Meer dan bij andere leerlingen speelt zelfredzaamheid en sociaal emotionele ontwikkeling een centrale rol. De leerlingen zijn geselecteerd op een aantal punten: IQ, extra benodigde extra ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en gericht op sociaal emotionele ontwikkeling.