Laatste nieuws

Excursie Batavialand

Woensdag 5 april zijn we met ruim dertig leerlingen uit klas 4 en 5 met 9 begeleiders naar Batavialand in Lelystad geweest. Dit waren allemaal leerlingen met hout en/of metaal in hun vakkenpakket. De leerlingen zijn in vier kleine groepen verdeeld, zodat we aan verschillende activiteiten konden deelnemen. Dit is de tweede excursie in een serie van drie. We waren al bij de Meyer werf en er volgt nog een excursie naar het Louwman museum in Den Haag.

Batavialand

Batavialand bestaat uit een museum en een scheepswerf waar je unieke oude ambachten kunt beleven. Bij een aantal ambachten mochten onze leerlingen meedoen, waardoor ze enthousiast aan de slag gingen. Aan het water ligt de reconstructie van het 17de-eeuwse schip de Batavia. Iedereen was onder de indruk van de rondleiding op dit schip.

Mede door de boeiende uitleg van de enthousiaste gids werd het ons duidelijk hoe primitief het er destijds aan toe ging. In het museum kregen alle deelnemers in tweetallen een vragenformulier, waardoor ze de geschiedenis van het Zuiderzeegebied beter leerden kennen. De leerlingen waren allen onder de indruk en veel geleerd van de educatieve activiteiten in Batavialand. De leerlingen hebben ervaren hoe men vroeger in 8 maanden tijd een groot schip bouwden. En dit zonder machines!