Vandaag waren er examens van ons veiligheids programma Start, werk en blijf veilig. Morgen leest u meer over de geslaagden. Ik kan nu al melden dat van de 40 kandidaten er 5 waren die niet mee konden doen swb logo en helmomdat ze geen identiteitspapieren bij zich hadden. Ze kunnen dan niet aan het examen deelnemen. Dit gold ook voor degene die alleen een verlopen identiteitskaart had. Dit is jammer. We verzoeken u als ouders ook om zoveel mogelijk mee te werken om deze situaties te voorkomen. Bij ieder examen is een geldig ID nodig. Bij de SWB examen bovendien nog oordopjes of een hoofdtelefoon maar dit is al lang een normaal dagelijks gebruikt leermiddel. Informatie over examens wordt vroegtijdig aan leerlingen medegedeeld. Eigen verantwoordelijkheid op dit gebied mag en moet verwacht worden. Ook dit hoort bij het benodigde examen-niveau.swb pasjeswb pijlen