Laatste nieuws

Gevel wordt hersteld

In oktober 2021, tijdens de herfstvakantie, is schade aan de gevel ontstaan, als gevolg van een storm.

Een deel van het gevelmetselwerk is tijdens de storm naar beneden gestort.

Er heeft vervolgens uitgebreid onderzoek plaatsgevonden, waarbij alle gevels van de school zijn onderzocht.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, is het hoofdgebouw volledig ontmanteld en wordt nu geheel voorzien van nieuwe gevelstenen.

Inmiddels is het metselwerk bijna afgerond en kan er worden gestart met het voegwerk.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Buursema uit Erm.

Planning komende periode

De werkzaamheden verlopen vlot en voorspoedig. Het weer zit tot nu toe gelukkig mee.

De planning is dat in de loop van april 2023 de werkzaamheden zullen zijn afgerond.

Er wordt rekening gehouden met het roosteren van de lokalen, zodat de werkzaamheden zo weinig mogelijk invloed hebben op de lessen.