Een eigen bedrijf voor een dag

Ieder schooljaar hebben we in leerjaar 3 een Goede doelenmarkt. Leerlingen moeten hierbij zelf een eigen bedrijf opstarten.

Tijdens de lessen worden de leerlingen hierop voorbereid. Hiervoor moeten de leerlingen een lening aanvragen. Deze lening wordt verstrekt door school.

Ieder jaar weer hopen we winst te maken. Deze winst is niet bedoeld voor de leerlingen zelf maar gaat naar een goed doel.

Dit jaar hebben we net als vorig jaar gekozen voor Wensstichting Drenthe (www.wensstichtingdrenthe.nl). Deze stichting vervult wensen van kinderen uit Drenthe die een steuntje in de rug verdienen.

Op school is iemand geweest van de stichting die voorlichting heeft gegeven aan de leerlingen van leerjaar 3.

Op dit moment zijn de leerlingen druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de markt.

Deze dag betalen we niet met euro’s maar met preuro’s (1 preuro = 50 cent).

Datum van de Goede doelenmarkt

De markt is op maandag 10 juli van 12.30 uur tot 14.00 uur.

U bent van harte welkom.