Enkele leerlingen van de afdeling Groen zijn op dit moment aan het werk in Angelslo. Ze werken in een project samen met buurtbeheer aan het opknappen van de omgeving.

Afgelopen week was het startmoment van de nieuw aan te brengen erfafscheidingen in het project opgeschoonde buurt Kerspellaan 34-74.
In de bijlagen zie je wat foto’s hoe flink de jongens van Pro Emmen en Wijkonderhoud al bezig zijn geweest.
Van blok 34-50 zijn alle oude erfafscheidingen inmiddels verwijderd.
Zelfs de eerste nieuwe schutting staat er inmiddels.
Bewoners zijn tot nu toe heel tevreden.