Het is bijna zover…

Leerlingen en docenten kunnen elkaar vanaf dinsdag 2 juni a.s. weer ontmoeten op school. Wij gaan er nog een paar mooie weken van maken! Zoals beloofd geven wij jullie informatie over het onderwijs op PRO Emmen vanaf 2 juni
a.s. tot aan de zomervakantie. Ouders en leerlingen hebben een brief gehad. Hier vind je dezelfde tekst. Zoals bekend kunnen we nog niet volgens het oude rooster werken. De school is binnen en buiten aangepast aan de richtlijnen van het RIVM. Het onderwijs ziet er dus anders uit vanaf 2 juni.

Vier dingen vinden we belangrijk

 • We willen het schooljaar goed afsluiten, om iedereen met een goed gevoel de vakantie in te laten gaan.
 • De schoolverlaters krijgen zoveel mogelijk de kans om branche-examens af te ronden. Contact hierover verloopt via de praktijkdocent. Ook zullen er examens/eindgesprekken zijn in verband met het PRO-diploma en het Entree-diploma.
 • Elke leerling moet de kans krijgen om zijn mentor te kunnen ontmoeten op school. Er is een nieuw rooster gemaakt voor alle mentoren. De mentor deelt zelf in wanneer hij zijn leerlingen gaat zien. Dat zal nooit met de hele klas tegelijk zijn! De mentor bespreekt dit ook zelf met de leerling en de ouders. Hierbij is het sociale contact heel belangrijk, maar het kan ook zijn dat er aan de gewone lesstof wordt gewerkt. De mentor bepaalt ook of het thuisonderwijs doorgaat, of dat hij huiswerk geeft aan de leerling.
 • Het zorgteam heeft in overleg met mentoren uitgezocht, voor welke leerlingen het heel belangrijk is om extra ondersteuning op school te krijgen in deze weken. Deze leerlingen zullen vaker op school zijn, om zo meer structuur te krijgen in hun dagritme. Mentoren van deze leerlingen zijn hierover met betreffende ouders in overleg.

Wat is belangrijk om te weten voor de leerling voor de terugkeer naar school?

 • Val jij of één van je huisgenoten binnen de risicogroep, dan kom je niet op school en melden je ouders dit bij de mentor.
 • Als je ziek bent, dan mag je niet naar school. Denk aan de bekende corona klachten als neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen, benauwdheid en koorts boven de 38 graden.
 • Als een huisgenoot van jou bovenstaande klachten heeft, blijf jij ook thuis.
 • Als je ziek wordt op school, ga je naar huis.
 • Je komt vooral met eigen vervoer naar school. Als je door je ouders wordt gebracht en gehaald, dan mag er alleen gestopt worden op de parkeerplekken tussen de school en het voetbalstadion. De directie heeft contact gehad met de regionale vervoerder: Je mag gebruik maken van het openbaar vervoer, als je een geldig OV-bewijs hebt. Als je ouder bent dan 13 jaar moet je in het openbaar vervoer een mondkapje dragen.
 • Je zet je fiets in de fietsenrekken achter de school (bij de gymzaal).
 • Je gaat de school binnen via de hoofdingang aan de stadionzijde.
 • Je volgt op het schoolterrein en in school de adviezen op die staan op borden en posters. Ook is aangegeven in welke richting je moet lopen, via voetstappen en lijnen.
 • De mentor besteedt aandacht in de klas aan de veiligheids- en hygiënemaatregelen in en om de school.
 • Je gaat bij aankomst op school meteen door naar het leslokaal. Je kunt geen gebruik maken van de kantine en de kluisjes. In school zijn wegwijzers naar het lokaal gemaakt. Ook zijn er mensen die je kunnen helpen, als je het toch lastig vindt. De deuren van de leslokalen staan open en blijven de hele dag ook openstaan. Je kunt direct plaats nemen op een aangegeven plaats in het lokaal.
 • Je mentor zal de hygiëne-maatregelen met jullie doorspreken.
  • In elk lokaal zijn papieren handdoeken & hand-gel aanwezig om de handen te wassen en een
   middel om de tafels af te nemen.
  • Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst en voor vertrek de eigen werkplek af.
  • Na toiletbezoek worden de handen weer gedesinfecteerd.
 • Waar nodig neem je zelf wat eten en drinken mee.
 • Je verlaat na de les direct de school via de achteruitgang bij de kantine (wat normaal de ingang voor jou is).
 • Na het schoolbezoek ga je direct naar huis.
 • Je ouders kunnen in deze periode niet binnen de school komen.
 • De stagebegeleider gaat met je in overleg over je stage.
 • Voor vragen kunnen je ouders en jij terecht bij de eigen mentor of stagebegeleider.

Nog even dit

We weten dat deze ongewone situatie voor iedereen in de school nieuw is. We gaan met elkaar van deze nieuwe situatie leren, ook voor het nieuwe schooljaar. We hebben er heel veel vertrouwen in dat we er ook een goede en mooie periode van gaan maken. Natuurlijk hopen we dat als iedereen zich aan de richtlijnen houdt, we weer zo snel mogelijk naar het onderwijs van voor de corona-periode kunnen terugkeren.

Nieuw schooljaar

We zullen onze leerlingen en ouders in de week van 10 t/m 14 augustus a.s. berichten over de start van het nieuwe schooljaar en de aanpassingen die dan misschien nog nodig zijn.

PROud to be PRO!

We verheugen ons jullie te zien!