Laatste nieuws

Thuisonderwijs in laatste week voor de kerstvakantie

  • Zoals u waarschijnlijk tijdens de persconferentie van zaterdag 18 december jl. heeft gehoord, gaan de VO-scholen weer dicht. Directe aanleiding daarvoor is het advies van de medisch specialisten i.v.m. de nieuwe variant van het Coronavirus.
  • Hoewel verwarrend, is het praktijkonderwijs als uitzondering genoemd om gedeeltelijk open te blijven. Binnen onze mogelijkheden kunnen wij vanaf 21 december de kwetsbare leerlingen en examenleerlingen opvangen. Het contact hierover loopt via de mentoren.
  • Daarnaast sluiten wij de school, het woonhuis en het arbeidstrainingscentrum (ATC) en gaan wij onze theorie- en praktijklessen deels online en op afstand verzorgen. Vanaf dinsdag worden de eerste vier lesuren online of op afstand verzorgd, of komen er thuisopdrachten vanuit praktijk.
  • Stages mogen doorgaan mits goed doorgesproken met het stagebedrijf en de stagebegeleider.
  • Maandag 20 december nemen we de tijd om leerlingen op school te laten komen. Leerlingen kunnen dan hun leerboeken en werkboeken ophalen. De mentor is ook aanwezig. Het rooster hiervoor is te zien in SOM.

Algemene informatie van de overheid

  • Op de website van de overheid zijn alle maatregelen weergegeven: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/12/18/geen-fysiek-onderwijs-tot-en-met-9-januari-2022.

Info van de regering kort en duidelijk

Start schooljaar in 2022

  • Aan het einde van de kerstvakantie wordt er gecommuniceerd met ouders en leerlingen hoe ons onderwijs vanaf 10 januari a.s. wordt georganiseerd.
  • Donderdag 13 januari a.s. zijn de leerlingen lesvrij om 12.25 uur, vanwege een studiemiddag van het personeel. Ook dan gaan de externe stages door. Lessen op het ATC en in het woonhuis vervallen ook.