Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk, dat onze school een veilige en prettige plaats is voor iedereen. We willen uitgaan van respect en zorg voor elkaar. De klachtenregeling geldt voor iedereen die bij onze school betrokken is: leerling, ouders/verzorgers, docenten en anderen. Natuurlijk, de meeste klachten kunnen prima met de docent, mentor en/of directeur in overleg worden opgelost tot volle tevredenheid van alle betrokkenen. Maar dat lukt niet altijd. Dan moet er een andere oplossing worden gezocht.

Hoe werkt de klachtenregeling?

Op school zijn interne vertrouwenspersonen aangesteld. Die vertrouwenspersoon lost het probleem niet op, maar verwijst u naar de juiste persoon of de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon werkt niet op school en weet precies welke weg te behandelen voor uw vraag/probleem. Op de school van uw kind ligt ook een uitgewerkte klachtenprocedure ter inzage. Aarzel niet om contact op te nemen als dat nodig is. Dat kan ook telefonisch. Uw klacht wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Vertrouwenspersonen intern

  • N. Heidema (n.heidema@pro-emmen.nl)
  • J.  Loode (j.loode@pro-emmen.nl)

Vertrouwenspersoon extern

  • Hét Vertrouwensbureau BV: De Gang 1A 9531 JK  Borger Tel. Nr. 085-1055055 E-mail: algemeen@hetvtb.nl

Klachtenregeling volledige tekst

Op de pagina kwaliteitszorg op onze site is de volledige tekst van de klachtenregeling te vinden als PDF document.