Wij vinden het belangrijk, dat onze school een veilige en prettige plaats is voor iedereen. We willen uitgaan van respect en zorg voor elkaar. De klachtenregeling geldt voor iedereen die bij onze school betrokken is: leerling, ouders/verzorgers, docenten en anderen. Natuurlijk, de meeste klachten kunnen prima met de docent, mentor en/of directeur in overleg worden opgelost tot volle tevredenheid van alle betrokkenen. Maar dat lukt niet altijd. Dan moet er een andere oplossing worden gezocht.

Hoe werkt de klachtenregeling?

Op school zijn contactpersonen aangesteld. Die contactpersoon lost het probleem niet op, maar verwijst u naar de juiste persoon of vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt niet op school en weet precies welke weg te behandelen voor uw vraag/probleem. Op de school van uw kind ligt ook een uitgewerkte klachtenprocedure ter inzage. Aarzel niet om contact op te nemen als dat nodig is. Dat kan ook telefonisch. Uw klacht wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Contactpersonen intern

  • Mevr. B. Woestenenk (orthopedagoog) E-mail: b.woestenenk@pro-emmen.nl
  • Dhr. B. Darwinkel (intern begeleider) E-mail: b.darwinkel@pro-emmen.nl

Vertrouwenspersoon extern

Hét Vertrouwensbureau BV De Gang 1A

9531 JK  Borger Tel. Nr. 085-1055055

E-mail: algemeen@hetvtb.nl

Klachtenregeling

Op de pagina kwaliteitszorg op deze site is de volledige tekst van de klachtenregeling te vinden als PDF document.