Woensdag 17 mei en 24 mei a.s. staat er een excursie gepland naar het Herinneringscentrum Kamp Westerbork voor de leerlingen van leerjaar 1, in het kader van het project over de Tweede Wereldoorlog.

De leerlingen van klas 1a en 1b gaan op woensdag 17 mei op excursie.

De leerlingen van klas 1c en 1d gaan op 24 mei.

De leerlingen worden die dag op de gewone tijd op school verwacht.  We vertrekken om 08.45 uur met een door ons gehuurde bus. De leerlingen zijn om ongeveer 14.30 uur vrij.

Mocht u als ouder/verzorger gedurende de dag, vanwege bijvoorbeeld een calamiteit, de begeleiding willen bereiken, dan wordt u verzocht met de administratie van de school in contact te treden. De collega’s van de administratie zullen u verder helpen.