Op vrijdag 22 mei a.s. heeft het team een personeelsdag en zijn de leerlingen vrij van school. De stages gaan wel gewoon door.