Leerlingenraad 2

 

Leerlingenraad

 

In het kader van actief burgerschap is er een leerlingenraad bij PRO Emmen. De leerlingen van de leerlingenraad zijn gekozen via een verkiezing met stembiljetten en stemhokjes. Om de twee jaar worden die verkiezingen gehouden. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen en beslissen wat er op school en in de klas gebeurt. Een docent is de voorzitter van de raad. Op aanvraag wordt de directie voor een overleg uitgenodigd. Dit alles om de betrokkenheid van de leerlingen bij school te vergroten. De leerlingenraad heeft een eigen brievenbus voor vragen en opmerkingen.

 


In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen.

 


Wat doe je in de leerlingenraad ?

 • Regelmatig vergaderen met begeleiding van een docent.
 • Samen duizend (1000) euro uitgeven voor iets nieuws in school.
 • Meepraten over alles in school.
 • Goeie plannen bedenken en uitvoeren.
 • Opkomen voor wat de leerlingen belangrijk vinden.

 

Is het leuk om in de leerlingenraad te zitten ?

 • ja, want het is leuk, belangrijk en gezellig.
 • Je krijgt een certificaat voor in je portfolio wat goed is voor later
 • Je leert er veel van (zonder dat je les krijgt)

Onderwerpen uit het verleden van de leerlingenraad

 • De leerlingenraad kwam met het plan om de Challenge Day/ Over de streep naar onze school te halen.
 • De leerlingenraad zorgde voor goede wifi en een watertappunt met koel water in de kantine.
 • De leerlingenraad kwam met het plan voor een echt gala voor de examenleerlingen.
 • De leerlingenraad heeft meegeholpen aan een plan voor inrichting van het plein.

Dit is maar een greep uit de besproken thema’s. De leerlingenraad kan dus echt wat betekenen op school.

Onderwerpen in het afgelopen schooljaar

Dit jaar besprak de leerlingenraad o.a. de volgende onderwerpen:

 • De besteding van de ‘eigen’ 1000 euro van de leerlingenraad.
 • Wat moet er op de screens in de kantine staan?
 • Vragen van leerlingen via de postbus.
 • De ruimte op het plein
 • De mogelijkheden van een overdekte fietsenstalling
 • Een warme dranken automaat
 • Cameratoezicht in de school

Wil je meer weten over deze onderwerpen? Spreek er dan over met iemand van de leerlingenraad. Heb je zelf een onderwerp. Dit kun je ook bespreken of doe een voorstel in de brievenbus.

 

Peer mediation

Peer mediation betekent bemiddelen tussen gelijken. Wanneer een leerling een probleem heeft waar hij/zij alleen niet uitkomt kan er hulp komen van peer Mediators. Dit zijn andere leerlingen die een speciale training hebben gevolgd.

 

Waarom op PRO Emmen?

 • Het bevordert een veilig schoolklimaat ​
 • Het bevordert de zelfredzaamheid van leerlingen​
 • De leerlingen spreken dezelfde taal; er is geen sprake van machtsverschil​
 • Er wordt geoefend voor actief en democratisch burgerschap