Laatste nieuws

Lesrooster tot de zomervakantie

In het kort nog een overzicht van het rooster van de laatste schoolweek:

Op dinsdag 6 juli is de laatste schooldag of stagedag.

Op dinsdagmiddag na 12.25 uur kunnen er enkele afsluitende activiteiten zijn, voor wie dan op school is.  De gewone lessen zijn dan vervallen maar stages gaan uiteraard ook deze laatste dag gewoon door.

Vanaf woensdag 7 juli begint voor leerlingen de vakantie. Docenten werken dan nog aan de voorbereidingen van het nieuwe jaar. U kunt dus ook nog mail ontvangen over de start van het nieuwe schooljaar.

Nieuwe schooljaar

In de week van 23 augustus start de school voor het nieuwe schooljaar. Details daarover volgen nog.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar de mentor.