Zoals u misschien al heeft gemerkt, is deze week een aantal collega’s afwezig vanwege ziekte. Het griepvirus heeft hierin een aandeel. We doen ons uiterste best om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen, maar af en toe lukt dat niet en zullen leerlingen b.v. later starten op de ochtend of eerder lesvrij zijn.

Raadpleeg voor de meest actuele situatie rondom mogelijke lesuitval de website van de school, ook b.v. voorafgaand aan vertrek van uw zoon/dochter naar school (www.pro-emmen.nl). Ook ontvangen alle betrokken leerlingen en de ouders/verzorgers een email over de roosterwijzigingen. Whatsapp is wat dit betreft niet het officiële kanaal.