Maatschappelijke Stage (MaS)

 Maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Het is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen vanuit de school vrijwillig een activiteit uitvoeren, waardoor ze kennismaken met het nemen van verantwoordelijkheid voor een gemeenschapsbelang. De maatschappelijke stage is een onderdeel van het aanbod van school op het gebied van Burgerschap.

Doel van de maatschappelijke stage

  • Jongeren maken kennis met vrijwilligerswerk (en vrijwilligersorganisatie)
  • Jongeren krijgen meer sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en meer zicht op de (lokale) maatschappij.

Maatschappelijke stage op PRO Emmen

De leerlingen  lopen 40 uur maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage vindt plaats in klas 2. We streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen zelf het adres zoeken waar ze MaS kunnen lopen. Ze worden gestimuleerd in hun eigen omgeving op zoek te gaan. Dit kan bij club- en buurthuizen, sportverenigingen en alle vrijwilligersorganisaties. Ook bij kerken zijn mogelijkheden. Ouders wordt in deze fase gevraagd mee te denken met de leerling.

Een maatschappelijke stage is geen beroepsvoorbereidende stage

Maatschappelijke stage wordt altijd uitgevoerd bij een vrijwilligers organisatie. De keuze voor een instelling of club staat geheel los van de beroepsvoorbereidende vakken en sectoren. Er kan vrij gekozen worden waarbij een plek in de eigen omgeving nadrukkelijk de voorkeur verdient. In het beste geval blijft de leerling bij de club of organisatie “hangen” als reguliere vrijwiliger.