Melba

 

Bij ons op school maken we voor onderzoek naar de arbeidsvaardigheden van leerlingen gebruik van de Melba. Met Melba kunnen de mogelijkheden van een persoon en de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden. Het systeem bestaat uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk.

Wij gebruiken het op school om een capaciteitenprofiel te maken.

Om een gedegen verslag te schrijven kunnen er verschillende bronnen gebruikt worden.

Eén van die bronnen is de IDA.

IDA en Melba in het derde leerjaar

Bij alle 3 jaars leerlingen gebruiken we de IDA als voorbereiding op stage. Iedere leerling, op volgorde van leeftijd, krijgt een uitnodiging hiervoor. Het onderzoek wordt afgenomen door een collega tijdens de schooluren.

De leerling hoeft hier niet voor te leren. Er wordt gekeken wat de leerling op dat moment kan en waar nog extra aandacht nodig is.

Op de website van Melba is te vinden volgens welke items er gescoord wordt.

We hebben er voor gekozen om een aantal onderdelen van de IDA in te zetten. Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt, wat in Presentis is terug te vinden.

Melba in de bovenbouw

Wanneer een leerling in de bovenbouw zit, wordt er incidenteel een volledig Melba onderzoek afgenomen. Dit kan zijn omdat de mentor of stagebegeleider een gerichte vraag heeft. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.