Mens en Dier is een ondersteunend keuzevak, dat alleen in leerjaar 3 gegeven wordt.

Lesinhoud:
Verzorgen en voederen van dieren en het verzorgen en onderhouden van hun verblijfplaatsen.

Werkplekken o.a.:
veeteeltbedrijven, maneges, dierenparken en asiels.

Doel in leerjaar 3 is o.a. het vergroten van de beroepsvaardigheden.