De leerlingen van groen kunnen in 2020 de opleiding Veilig werken met een minigraver volgen waarbij ze vertrouwd raken met een minigraver. Bij het gebruik van een minigraver staat veiligheid voorop. En de machinist dient zich te houden aan de veiligheidsregels die voor de minigraver gelden.

De minigraver zal ingezet worden bij het opleidingstraject, maar ook tijdens de lessen ingezet worden bij projecten.

PRO Emmen is altijd aan het kijken welke opleidingen/cursussen ze aan kunnen bieden zodat de leerlingen meer kans heeft op de arbeidsmarkt.