De Medezeggenschapsraad (MR)

Contact

Het e-mailadres van de MR is:
mr@pro-emmen.nl

Rol en bevoegdheden van de MR

Zie hier de rol van de MR. Zie hier een lijst met de bevoegdheden van de MR.

Leden van de MR

De MR van de school is samen gesteld uit:

4 leden namens het personeel, waaronder 1 voorzitter en 1 secretaris.

4 leden namens vanuit ouders/verzorgers van leerlingen van PRO Emmen.


 

 Oudergeleding:

De oudergeleding van de MR is te bereiken op omr@pro-emmen.nl