Contact

Het e-mailadres van de MR is: mr@pro-emmen.nl

Rol en bevoegdheden

Zie hier de rol van de MR. Zie hier een lijst met de bevoegdheden van de MR.

Leden

De MR van de school is samen gesteld uit:

4 leden namens het personeel, waaronder 1 voorzitter en 1 secretaris.

4 leden namens vanuit ouders/verzorgers van leerlingen van PRO Emmen.

Oudergeleding

De oudergeleding van de MR is te bereiken op omr@pro-emmen.nl