Tegemoetkoming scholieren

 

Wanneer je 18 wordt en nog bij ons op school zit kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren. Deze tegemoetkoming is een gift.

Als service van de school maken we je er op attent dat je deze tegemoetkoming kunt aanvragen. Dat doen we één maand voordat je 18 wordt.

Het formulier kun je bij ons krijgen en we vullen, als je dat wilt, een deel in.

Het opsturen naar DUO ( Dienst Uitvoering Onderwijs)  is uiteindelijk wel je eigen verantwoordelijkheid.

De tegemoetkoming gaat in vanaf het eerste kwartaal na je 18e verjaardag. Als je 18 bent krijgen je ouders geen kinderbijslag meer voor jou. En omdat je nog geen inkomen hebt, zolang je naar school gaat, geeft DUO jou een tegemoetkoming.

Je krijgt in elk geval de basistoelage. Afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je ook nog een aanvullende toelage krijgen. Als je op kamers woont, is de toelage hoger dan wanneer je bij je ouders woont.

Op de site van DUO staat een rekenhulp waar je kunt zien op wat voor bedrag je recht hebt.

Met de link hieronder kom je terecht op de site van DUO.

 

https://duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.jsp

 

Het doelgroepenregister

 

Vanaf 1 januari 2017 komen alle jongeren die op een school voor Praktijkonderwijs hebben gezeten in aanmerking voor het doelgroepenregister.

Maar wat is dat nu precies?

De regering heeft afgesproken dat er extra banen moeten komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die extra steun kunnen gebruiken bij het vinden en houden van werk.

Er is afgesproken dat bedrijven met meer dan 25 werknemers in ieder geval zo’n baan voor iemand uit de doelgroep moeten hebben. Dat noemen ze dan een baan afspraakbaan.

 

Van alle mensen die ondersteuning nodig hebben is een lijst ( register) gemaakt. Het UWV zorgt voor het bijhouden van dit register. Werkgevers kunnen in deze lijst kijken of iemand goed bij hun bedrijf past.

Als je ergens solliciteert kan een werkgever het UWV vragen of je in het doelgroepenregister staat.

 

Wanneer je in het doelgroepenregister staat is dat gunstig voor je toekomstige baas. Omdat hij tijd en energie in jou wil steken om je te begeleiden, zodat je een goede werknemer wordt, kan hij gebruik maken van een subsidie. Vanuit die subsidie kan hij dan bijvoorbeeld zorgen voor directe hulp op de werkplek. Het kan zijn dat hij een jobcoach inhuurt die jou leert hoe je moet werken.

Maar een  aanpassing van je werkplek , wanneer je bijvoorbeeld een speciale stoel nodig hebt om te kunnen werken, kan hij hier ook uit betalen.

Wanneer kom je nou in aanmerking voor dit register?

 

1: Wanneer je een (oud) leerling bent van het Praktijkonderwijs.

( mensen met een arbeidsbeperking die voor arbeidsondersteuning een beroep doen op hun eigen gemeente en die naar het oordeel van het UWV niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen)

 

2: Wanneer je een WSW-indicatie hebt.

 

3: Wanneer je een Wajong-uitkering hebt, tenzij het duidelijk is dat je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent.

De meeste leerlingen van onze school vallen onder punt 1.

Mocht je twijfelen hoe het precies zit kun je altijd terecht bij één van je stagebegeleiders.

 

Informatie over aanvragen subsidies en toeslagen

 

Als je als ouder of leerling zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag wilt gaan aanvragen, doe dit dan op de site www.toeslagen.nl dit is de site van de belastingdienst. Op deze site kan je met je digi-d code inloggen en aanklikken welke toeslag je wilt aanvragen

Als je gaat googlen om welke vorm van toeslag aan te vragen kom je vaak terecht op sites van een intermediair. Deze vragen een vergoeding voor de aanvraag. Een aantal namen zijn o.a.

www.zorgtoeslag.nl

www.mijntoeslagen.nl

www.huurtoeslag.nl

www.toeslagenaanvragen.net

www.toeslag.nl

www.toeslagenaanvraag.nl

Bovenstaande zijn allemaal intermediairs en vragen een vergoeding van minimaal €39,50. Als de rekening vervolgens niet betaald wordt, komt er een aanmaning in de brievenbus.

De enige echte site is dus www.toeslagen.nl de site van de belastingdienst.

 

Toch nog vragen?

Mocht u ondanks de uitleg toch nog vragen hebben dan zijn de collega’s van ons stagekantoor altijd bereid toelichting te geven. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de stage maar ook voor de nazorg aan leerlingen die de school verlaten of hebben verlaten. Ze kennen daarom ook de weg in de wereld van subsidies en toeslagen.

U kunt ze rechtstreeks bereiken op het telefoonnummer: 0591-659451.  Bij geen gehoor het algemene nummer: 0591-613310.