Laatste nieuws

Eind 2017 is de dienstregeling van het openbaar vervoer in en rondom Emmen gewijzigd.

Mocht het zo zijn dat uw zoon/dochter als gevolg van de gewijzigde bustijden naar uw mening ’s ochtends te vroeg van huis moet vertrekken of na afloop van de lessen te laat weer thuis arriveert aan het einde van de dag, wilt u dan telefonisch in contact treden met de administratie van PRO Emmen (tel. 0591-613310)?

U kunt dan e.e.a. doorgeven aan de administratie, waarna de teamleider zal besluiten of er een buspas aan uw zoon/dochter zal worden verstrekt.

Met de verstrekte persoonlijke buspas kan de leerling iets later in de ochtend op school arriveren, of iets eerder aan het einde van de schooldag vertrekken.